Boeren versterken biodiversiteit met biologische coöperatie Odin en de Traay

De biodiversiteit en de insectenstand op het platteland staan zwaar onder druk. Juist boeren kunnen daar een grote bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Odin helpt biologische en biodynamische boeren met onderzoek naar de natuurwaarden op hun bedrijf en adviezen voor maatregelen. Onlangs zijn nieuwe onderzoeken op boerenbedrijven afgerond.
Het natuurwaardenonderzoek wordt gesponsord door de Vrienden van de Odin imkerij en De Traay.

Natuurwaardenonderzoek biologische boerderijen
In 2022 heeft Odin in samenwerking met De Traay op drie biologische bedrijven waar Odin bijenvolken staan, verkennend onderzoek laten doen naar de natuurwaarden daar, namelijk De Zonnehorst, Almere Vliervelden en Fruitweelde. Dit onderzoek werd uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Bunskoek Natuurlijk, samen met gerenommeerd insectenexpert Kees Goudsmit.

Resultaten onderzoek
Op de vijf boerderijen zijn aanwezige soorten flora, insecten, vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën in beeld gebracht. Speciale aandacht ging uit naar wilde bestuivers zoals bijen en zweefvliegen. Het globale beeld is dat de algemene soorten (die goed om kunnen gaan met de dynamiek op een agrarisch bedrijf) op alle onderzochte bedrijven goed vertegenwoordigd zijn.

De presentatie van het onderzoek vind je hier.

Presentatie downloaden