De Traay steunt biodiversiteitsonderzoeken van de Odin imkerij

Onder het toeziend oog van tuinierster Sabina (hoofdtuinder Giuseppe staat op de markt in Zwolle) van De Zonnehorst te Punthorst en hond Jona hebben Wilco en Dennis van De Traay een cheque van €2500 overhandigd aan Odin imker Jos en Odin directeur Merle Koomans van den Dries.

In de afgelopen Meimaand Bijmaand schonk De Traay per verkocht product €0,10 voor de biodiversiteitsonderzoeken die we ook dit jaar weer doen bij twee Odin bijenboeren. Het totaalbedrag van €2500 is nu geschonken voor dit onderzoek.

Met het geld kan een biodiversiteitsonderzoek gedaan worden op biodynamische boerderijen, waarmee de flora en fauna wordt geïnventariseerd. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan om de biodiversiteit te versterken, zoals aanvullende beplanting, het aanbrengen van landschapselementen als waterpartijen, heuvels of houtrillen, of andere maatregelen.

Dit jaar laten we op twee melkveehouderijen een biodiversiteits-onderzoek doen. Bij Sonneclaer Hoeve te Fluitenberg en bij De Groote Voort te Lunteren. Aan het eind van dit jaar zijn de onderzoeken gereed en kunnen we ze presenteren en de aanbevelingen met elkaar bespreken. We hopen deze actie tijdens de Meimaand Bijmaand in 2024 weer te kunnen herhalen. Zo hopen we een steentje bij te dragen aan inzicht en aan 'completere' bedrijven.