Honey Highway

Als belangrijkste bestuivers van groenten, fruit en gewassen zijn bijen onmisbaar. Imkerij de Traay wil graag actief bijdragen aan een beter leefmilieu van de bijen en is enthousiast over het initiatief van Deborah Post, de Honey Highway. Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met meerjarig streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. En dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel (biodiversiteit) kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken. Dit initiatief zorgt ervoor dat bijen en andere insecten voldoende gevarieerd voedsel - nectar en stuifmeel – kunnen vinden.

Imkerij de Traay steunt de initiatieven van Honey Highway. Speciaal voor Honey Highway hebben we Nederlandse honing geselecteerd, afkomstig van imkers uit de Biesbosch. Met de opbrengst van de honing kunnen er bloemenvelden aangelegd worden. De Honey Highway honing is te koop in de winkel op het landgoed Op Hodenpijl in Schipluiden. Daarnaast sponsoren we de Bijendiners van Deborah Post, waarvan op 21 juni jl. al weer de 11 editie plaatsvond. 

Voor meer informatie:www.honeyhighway.nl en www.ophodenpijl.nl